Uddannelse, ansættelser og efteruddannelse

 

Uddannelse mv.:

 

Cand. scient. Eksperimentel biologi

(Syddansk universitet 1992)

Projektlederuddannelse (Tietgenskolen 2007)

Projektlederuddannelse (IBC Kolding, 2009)

 

Faglige og pædagogiske

kvalifikationsgrader:

 

Seminariepædagogikum (1994)

Lektorbedømt som seminarielektor (1997)

Sprogkundskaber:

 

Dansk (modersmål), engelsk, tysk, spansk

IT:

E-læringsværktøjer

Præsentationsværktøjer.

Kommunikationsværktøjer

Microsoft Office, outlook,

 

 

 

 

 

 Ansættelser:

År

Sted

Arbejdsområder

2013 - ...

SDU, universitetspædagogisk enhed

Adjunktpædaogikum, udviklingsarbejder med undervisere, kurser for ansatte undervisere, samarbejde med fakulteter og centrale enheder, Konferencearrangør

2009 -2013

SDU,

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

E-læringskonsulent med ansvar for udvikling af e-læring på fakultetet, implementering og kompetenceudvikling

2007 - 2009

Middelfart Kommune, Sundhedsafdelingen

Projektleder på børneovervægtsprojekt, (Puljeprojekt Sundhedsstyrelsen)

1995 - 2007

Odense Seminarium,

CVU Fyn

Undervisning liniefag i biologi og natur/teknik

Projekt- og udviklingsarbejder

Konsulentopgaver

Nationale og internationale samarbejder,

Uddannelsesplanlægning Evalueringsopgaver i samarb m. DPU

 

1993 - 1995

Grønlands Seminarium, Ilinniarfissuaq, Nuuk

Undervisning biologi, kemi, fysik, naturfag, Instrumentalundervisning, Tværfaglige forløb, Evalueringsopgaver, Konsulentopgaver

 

 

Efteruddannelse, konferencer og kurser, uddrag af aktiviteter

År

Emne

2012

Nvivo: et program til kodning af kvalitative materialer

 

2012

ASME: qualitative research methods in medical education

 

2012

RESME (Research in clinical education) om Qualitative research

in medical education

 

 

2009-2012

E-læringskonferencer

Online Educa Berlin:2009, 2010, 2011, 2013

2010: AMEE: preconference on e-learning in medical education

IT og innovative læringsmiljøer på universiteterne 2010

E-fokus - metværkskonference 2010 - 2013

 

Medicinuddannelsens fagdidaktik

AMEE 2010, 2011, 2012, Konferencer om medical education

 

AMEE 2013 med præsentation 
 
 

2009

Projektlederuddannelse pædagogisk diplom niveau lederuddannelse (afsluttet maj 2009, eksamenskarakter 12)

 

2008

Kursus i MS Projekt, projektstyringssystem, Tietgenskolen

 

2008

Evaluering og dokumentation, Region syd

 

2008

Netværksmøder iSundhedsstyrelsen

 

2008

Overvægt blandt børn og unge- forebyggelse og behandling, institut for kompetenceudvikling

 

2007

Projektlederuddannelse, Tietgenskolen Ledernes Centralorganisation

 

2007

Seminar: Planter til Sundhed

Arrangør: Syddansk Universitet, Århus universitet DJF og Udviklingscenter Årslev

 

2005

Kursus i genteknologi. Statens jordbrugsforskning, Flakkebjerg

Arrangør: FaBD (Foreningen af Danske Biologer)

 

2005

8. Nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag, Ålborg

 

2005

Metodeseminarer

1.Projektstyring

2.Konsulentrolleni udviklingsarbejde, forandringsprocesser mm.

Arrangør: Videncentret ved CVU Fyn

 

2002

Konference: Er samfundet rustet til den bioteknologiske udvikling

Arrangør: ATV Akademiet for tekniske videnskaber

 

2002

Geografisk informationssystemer (GIS)

Arrangør: Geografilærerforeningen for seminarierne

 

2002

Dansk læreruddannelse 2002 – status og perspektiver, konference

Arrangør: Fagligt Forum, Dansk Magisterforening m.fl.

 

2002

Naturfagsdidaktisk seminar

Arrangør: DPU

 

2001

Konference om invasive arter og GMO’er

Arrangør: Naturrådet.

 

1997

22 o Annual Conference ATEE (association for teacher education in Europe)

Arrangør: EU, DG XI

 

1995

20 o Annual Conference ATEE (association for teacher education in Europe)

Arrangør: EU, DG XI

 

1995

International Konference om miljøundervisning i læreruddannelse i Daugavpils Pædagogiske universitet Letland. (med præsentation)

 

 

 

Cita Nørgård  | Tlf.: 30532211 | citanorgaard@hotmail.com